Системата Вода - Вода може да бъде три вида :
    1. Сондаж от подземна вода. При нея има несигурност в дебита на водата, което може да Ви лиши от нужната топлина когато подземните води са недостатъчно. Отделно от това, те често съдържат пясък, чието филтриране е задължително и причинява допълнителни затруднения в обслужването, особено когато времето е дъждовно и водата се насища с фин пясък. Инвестицията за сондажа и шансът да има вода са също едно препятствие.
    2. Серпентина под земята - плитко, на голяма площ - разходите за изграждане са доста сериозни и изисква дворна площ, поне 2 пъти по-голяма от жилищната разгърната площ. В противен случай особено ако няма валежи, топлопредаването става трудно и може да се окажете недоволни от инвестицията.
    3. Серпентина под земята - дълбока.Изисква сериозна инвестиция за дълбок и широк кладенец, иначе е добро решение, особено ако се стигне до течаща подземна вода. Също трябва да се мисли за размерите на този топлообменник и дали ще е достатъчно голям, за да не замръзва - това носи рискове за серпентината и намалява топлообмена със земята/водата.

Голямо предимство на тези системи е високият КОП фактор - до 6, но за съжаление това е за кратко време - единствено при течаща подземна вода се запазва и то ако дебитът й е достатъчен.

Системата Въздух - вода от друга страна, макар и с по-нисък КОП фактор, не изисква никакво обслужване, както обикновеният климатик. Винаги може да се разчита на нея и на безкрайно количество топлина. Често дават ниските температури на въздуха като проблем за климатиците, но това не е вярно- те си работят и на -20 градуса, но с малък КОП. Това обаче трае 2-3 седмици в годината и не може да се разглежда като сериозен проблем.

Това, както и фактът че работим с въздушни инверторни климатици от най-висок клас, ни е убедило че не си заслужава да се занимаваме с не особено надеждните системи Вода - Вода, които на всичко отгоре често са и неинверторни системи.
          Разбира се, когато има достатъчно добри природни условия , една инверторна термопомпа Вода - Вода е идеалният вариант за икономичност.